Keutamaan Membaca Surah Al Ikhlas


Surat al ikhlas ini sangat pendek, hanya empat ayat. Tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak, diantaranya;

Pahala Al Ikhlas
Berkata Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:
"Ketika saya (Rasulullah SAW) isra’ ke langit, saya melihat Arasy di atas 360,000 pilar dan jarak jauh antara satu pilar ke satu pilar yang lain ialah 300,000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap pilar itu terdapat
padang pasir yang jumlahnya 12,000 dan luasnya setiap satu padang itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang itu terdapat 80,000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surah tersebut maka berkata mereka: ‘Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala  dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas baik lelaki maupun perempuan’.

Dari Abu Sa’id al Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang yang membaca surat “Qul Huwallahu ahad”  dan orang itu selalu mengulang-ulangnya. Di pagi harinya, laki-laki itu pun segera menemui Rasulullah Saw dan mengadukan mengenai seseorang yang ia dengar semalam membaca surat yang sepertinya ia anggap terlalu sedikit. Maka Rasulullah Saw bersabda, ‘demi Zat  yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya surat itu benar-benar menyamai  sepertiga  al Quran’.

Diziarahi 70 ribu Malaikat
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. Ketika berada di Tabuk bersama Rasulullah pada suatu pagi, matahari terlihat redup dan kurang bercahaya seperti biasanya. Lalu datang Jibril memberitakan apa yang sedang terjadi di Madinah. Rasulullah Saw bertanya, "Wahai Jibril, kenapa matahari pagi ini terbit dalam keadaan redup? Padahal tidak mendung?"
"Ya Rasulullah, matahari ini nampak redup karena terlalu banyak sayap para malaikat yang  menghalanginya," jawab Jibril. Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, berapa jumlah malaikat yang menghalangi matahari saat ini?"
"Ya Rasulullah, 70 ribu malaikat," jawab Jibril. Rasulullah SAW bertanya, "Apa gerangan yang menjadikan malaikat menutupi matahari?"  Kemudian Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT telah mengutus 70 ribu malaikat agar membacakan shalawat kepada salah satu umatmu."
"Siapakah dia, wahai Jibril?" tanya Rasul SAW. "Dialah Muawiyah." 
Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah sehingga saat ia meninggal mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah itu semasa hidupnya banyak membaca Surat Al Ikhlas di waktu malam, siang, pagi, waktu duduk, waktu berjalan, waktu berdiri, bahkan dalam setiap keadaan selalu membaca Surat Al Ikhlas."  Malaikat Jibril melanjutkan penuturannya, "Dari itulah Allah SWT mengutus sebanyak 70 ribu malaikat untuk membacakan shalawat kepada umatmu yang bernama Muawiyah tersebut."

Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam bersabda: “Barangsiapa membaca “Qul huw-Allahu Ahad” (surah Al-Ikhlas  ayat pertama) ketika masuk ke dalam rumahnya, maka kefakiran (kemiskinan) bakal tertolak dari penghuni rumah tersebut dan kedua tetangganya.” (HR Thabrani)

Dari Anas bin Malik dari Nabi Saw beliau bersabda, ‘barangsiapa membaca qul HUWALLAHU ahad setiap hari seratus kali, niscaya dosa-dosanya selama lima puluh tahun akan terhapus, kecuali jika dia mempunyai hutang’. (HR Tirmidzi)

Setelah mengetahui besarnya keutamaan surat al ikhlas ini, maka langkah selanjutnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tanpa amal akan sia-sia.

Subscribe to receive free email updates: