Keutamaan dan Keajaiban Sedekah


Sedekah memiliki banyak keutamaan diantaranya :


Di Doakan Malaikat

sabda Nabi Muhammad .SAW  :
"Tidak ada suatu hari yang para hamba berada dipaginya, melainkan turunlah dua orang malaikat. Salah seorang malaikat berdoa : Wahai Tuhanku, berilah pengganti kepada orang yang bersedekah. dan yang seorang lagi berdoa : Wahai Tuhanku, berilah kerusakan harta kepada orang yang tidak mau bersedekah(HR. Bukhari Muslim)Mengeluarkan Setan Didalam Tubuh

sabda Nabi Muhammad .SAW  :
Tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya” (HR. Ahmad (al-Musnad; 23012), al-Hâkim (al-Mustadrak; 1521), al-Baihaqi (Syu’abul Iman; 3474), dishahîhkan oleh al-Albani dalam Shahîh al-Jami’ (5814))


Menyembuhkan Penyakit

sabda Nabi Muhammad .SAW
Obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah” (HR. Abû Daud, Thabrani, dan al-Baihaqi dari sekumpulan para sahabat, hadîts hasan lighairihi, lihat Shahîh at-Targhib wat Tarhib (I/182))


Menghapus Dosa

sabda Nabi Muhammad .SAW
Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api” (HR. Turmudzi, Ahmad, al-Baihaqi, an-Nasa`i, dishahîhkan oleh al-Albani, lihat Shahihul Jami’ (5136))


Menghindarkan dari Kematian Yang Buruk

Pada suatu hari, seorang Yahudi melewati Rasulullah saw, ia mengucapkan: Assam ‘alayka (kematian atasmu). Lalu Rasulullah saw menjawab: ‘Alayka' (atasmu). Para sahabatnya berkata: Ia mengucapkan salam atasmu dengan ucapan kematian, ia berkata: kematian atasmu.

Nabi saw bersabda: “Demikian juga jawabanku.” Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya orang Yahudi ini tengkuknya akan digigit oleh binatang yang hitam (ular dan kalajengking) dan mematikannya. Kemudian, orang Yahudi itu pergi mencari kayu bakar, lalu ia membawa kayu bakar yang banyak. Rasulullah saw belum meninggalkan tempat itu, saat Yahudi itu lewat lagi di dekatnya dan belum mati. Maka, Rasulullah saw berkata padanya: “Letakkan kayu bakarmu.” Ternyata di dalam kayu bakar itu, ada binatang hitam seperti yang dinyatakan oleh Nabi.

Kemudian Rasulullah saw bertanya, “Wahai Yahudi, amal apa yang kamu lakukan?” Ia menjawab, “Aku tidak punya kerjaan kecuali mencari kayu bakar seperti yang aku bawa ini, dan aku membawa dua potong roti, lalu aku makan yang satu potong dan satu potong yang lain aku sedekahkan pada orang miskin”.

Maka, Rasulullah saw bersabda: “Dengan sedekah itu Allah menyelamatkan dia.” Selanjutnya beliau bersabda, “Sedekah dapat menyelamatkan manusia dari kematian yang buruk.”


Sedekah Lebih Hebat Daripada Semua Benda Ciptaan Allah

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ahmad diceritakan: Ketika Allah SWT menciptakan bumi, maka bumi pun bergetar. Allah pun menciptakan gunung dengan kekuatan yang telah diberikan kepadanya, dan bumi pun terdiam (Gunung diciptakan sebagai pancang). Para malaikat terheran-heran akan penciptaan gunung itu.

Kemudian mereka bertanya? “Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari pada gunung?” Allah menjawab, “Ada, yaitu besi.”

Para malaikat pun kembali bertanya, “Ya Rabbi adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari pada besi?” Allah yang Maha Suci menjawab, “Ada, yaitu api”.

Bertanya kembali para malaikat, “Ya Rabbi adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari pada api?” Allah yang Maha Agung menjawab, “Ada, yaitu air”.

“Ya Rabbi adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih kuat dari air?” Allah yang Maha Tinggi dan Maha Sempurna menjawab, “Ada, yaitu angin”.

Para malaikat pun bertanya lagi, “Ya Allah adakah sesuatu dalam penciptaan-Mu yang lebih dari semua itu?” Allah yang Maha Gagah dan Maha Dahsyat kehebatan-Nya menjawab, “Ada, yaitu amal anak Adam yang mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya”

Subscribe to receive free email updates: